S. ELIF ÖZTÜRK

Kurucu

İLETİŞİM

Tel: +90 (312) 427 24 02

Fax: +90 (312) 427 24 03

Email: e.ozturk@tunca-international.com

 Yabancı Dil

  • İngilizce

  • Rusça

S. Elif Öztürk 2000 yılında Hukuk alanında Master dereceye sahip olup, daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans denklik programını tamamlamıştır.

International Visitors in USA 'Yöneticilik Programından' mezundur. Leiden University, Fransız Milli Kamu Yönetimi Yüksek Okulu /École Nationale d'AdministrationENA/, Fransa, Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu /Venice Commission COE/ İtalya, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü /UNITAR/ ABDICC Institute of World Business Law gibi kurumlarda uluslararası hukuk alanında eğitim almıştır. 

 

Yedi yıla yakın uluslararası ilişkiler siyasi müsteşarı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde birçok ikili ve çok taraflı antlaşmaların müzakere ve hazırlanması, uyum yasaların hazırlanması, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler tarafından finans edilen projelerin değerlendirme ve denetimi gibi konularda çalışmıştır.  Görevi sırasında Avrupa Birliği Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi çerçevesinde birçok çalışma grubunda aktif çalışmıştır.

2010 yılından bu yana uluslararası yatırım, sınır ötesi ticari uyuşmazlıkların çözümü, uluslararası ticari ve yatırım tahkim alanlarında yerli ve yabancı yatırımcılara danışmanlık sunmaktadır. Türk yatırımcıların Rusya, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Avrupa bölgelerinde stratejik yatırımlarının hukuki altyapılarının oluşturulması veya mevcut yatırımların koruma altına alınması amacı ile yapılandırılması sürecinde destek olmuştur.

Hakem - Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi (Energy Disputes Arbitration Centre-EDAC) 

Son çalışma örnekleri

  • Türk yatırımcının yaşadığı uyuşmazlıkla ilgili Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) nezdinde açılan tahkim davasında davacı tarafın danışmanlığı. Davanın konusu Enerji alnında yapılan yatırım olup, yargılama giderleri ile birlikte Türk yatırımcı lehine 30,000,000 Dolar tazminat kararı ile sonuçlanmıştır.

  • Türkiye’nin önde gelen bilişim teknoloji firmasının Amerikan lider şirketin münhasıran temsilciliğini üstlenmesi ve 1,500,000 Dolar (ilk satış) tutarı antlaşma müzakere ve sözleşme hazırlanması.

  • Türkiye'nin en büyük özel bankaların birisi ile sermaye piyasası işlemlerinden doğan uyuşmazlıkta yabancı grup yatırımcıların temsil edilmesi.

  • Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) nezdinde açılan iptal davasında temsil.

  • Rusya Federasyonu, Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İşbirliği İşlerinden sorumlu olan Federal Ajansı (Rossotrudnichestvo) Ankara Temsılcılığıne danışmanlık hizmeti vermesi.

  • Türkiye’de yatırım yapmayı hedefleyen Körfez Ülkeleri yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermesi.