ENERJİ

Enerji Tahkimi

TUNCA HUKUK ULUSLARARASI çeşitli ülke hukuklarına ve ulusal mevzuata hakim olma ayrıcalığını taşıyan tecrübeli avukat ve danışmanları aracılığıyla Enerji Şartı Anlaşması (ECT) da dahil olmak üzere karmaşık enerji anlaşmazlıklarında güçlü tahkim deneyimine sahiptir. Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’nde  (ICSID) Tahkim Davalarında Petrol ve Doğal Gaz Şirketlerini temsilen,  Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu’nda (UNCITRAL) Tahkim Davasında Madencilik Şirketini temsilen rol almaktadır.

Enerji Sözleşmeleri

Ekibimizin enerji sözleşmeleri alanındaki tecrübesi sayısız enerji bazlı ticaret işlemlerine dayanır:

 

Mühendislik, Tedarik ve Yapım (EPC) Sözleşmeleri

•Ham Petrol Ticareti ve Nakliyesi Sözleşmeleri (farklı yetki organların idaresi altında)

•Ham Petrol Üretim ve Paylaşım Anlaşmaları

•Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşmaları (GSPA)

•Elektrik Santral Projeleri İçin Kredi Tesisi Anlaşmaları