ULUSLARARASI TAHKİM

Uluslarası Yatırım ve Ticari Tahkim ekibimiz kişisel tecrübe zenginliğine sahiptir. Yerli ve yabancı müvekkillerimiz,  davacı veya davalı pozisyonda ICC, ICSID, LCIA, GAFTA ve ad hoc (özellikle UNCITRAL) tahkimlerinde, başarılı temsil edilmiştir.

Ekibimiz gerek kurumsal gerekse ad-hoc tahkim kuralları çerçevesinde, tahkim şartının kaleme alınmasından, hakem kararının tenfizine kadar tahkim sürecinin her aşamasında hizmet vermektedir.

Uluslararası Yatırım Tahkimi

TUNCA HUKUK ULUSLARARASI danışman ekibi yatırım konusunda hükümetlere dahi hizmet vermiştir ve bir çok yatırım antlaşma müzakerelerinde yer almıştır. Danışmanlarımız çokuluslu yapıda bulunan şirket gruplarını davacı pozisyonda ve devlet kurumlarını davalı pozisyondaUluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezin ( ICSID )  kurallarına göre açılan davalarda başarı ile temsil etmiştir.

TUNCA HUKUK ULUSLARARASI Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye) ile

Rus Tahkim Merkezin (RAA) üyesidir.